Achtergrond 

Iemke Kuijper (kapitein ter zee b.d.) was in zijn marine carrière regelmatig betrokken  bij reorganisaties zowel national als internationaal. 

Zijn studie bedrijfskunde heeft hij afgerond met een thesis over een model voor organisatie diagnose. Het doel van het ontwikkelen van dit instrument was het voorkomen van onnodige organisatie structuur wijzigingen.

Tijdens zijn vierjarig verblijf in de VS was hij als lid van de persoonlijke staf van CINC Joint Forces Command direct betrokken bij het organisatie-ontwerp van de organisatie Homeland Security. In deze periode kwam hij in direct contact met de Amerikaanse visie op de effectiviteit en efficiency van organisaties en de toepassing ervan. Met name de korte doorlooptijden voor het invoeren van aanpassingen in de organisatie spraken hem aan.

Hij heeft diverse universitaire onderwijs functies vervuld waarin organisatie ontwerp  en strategie ontwikkeling centraal stonden. Vanuit een theoretisch perspectief werden organisatie ontwerp en strategie ontwikkeling benaderd. Ten gevolge van deze periode werd het verdere theoretische fundament gelegd voor de organisatie ontwikkeling.

Daarnaast heeft zijn betrokkenheid bij diverse reorganisaties er toe geleid dat de theorie in praktijk werd gebracht. Waardoor naast de theorie ook aandacht ontstond voor de praktische haalbaarheid van de voorgestelde aanpassingen. 

Tijdens diverse functies bij NAVO in Brussel is hij betrokken geweest bij de uitbreiding van NAVO en de daarmee samenhangende organisatie consequenties. 

Zijn visie is dat een organisatie in balans moet zijn, zowel voor de structuur, strategie en als taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Vanuit deze optiek beschouwt hij de organisatie en doet hij aanpassingsvoorstellen.    

  

iemke.kuijper@overthehorizon.eu © Iemke Kuijper 2013 KVK nr 5952103; BTW nr NL062742693B01