Blog


4e Post

In de derde post heb ik aangegeven dat er meerdere strategische positioneringen mogelijk zijn. De vraag is nu, hoe komen we tot een plausibele strategische positionering. Met andere woorden welke instrumenten staan hierbij ten dienste? 

Scenario analyse kan hierbij zeer behulpzaam zijn. Scenario’s vinden hun oorsprong in het heden en kijken vandaar uit naar de toekomst, maar gaan door hun techniek om de onzekerheid van de toekomst. Pierre Wack stond aan de wieg van deze techniek. Hij definieerde scenario’s  als “uncharterd waters ahead".

Het doel van scenario’s is om managers te helpen om aan de onzekerheid een bepaalde mate van structuur te geven. Scenario’s worden daardoor een model wat managers kunnen gebruiken om hun mentale model van de realiteit te structureren.  Het vergroot het denkmodel van het leiderschap van organisaties. In de volgende post wordt het proces van het bouwen van scenario’s aangegeven, met name hoe ga je die onzekerheid nu vorm geven.

3e Post

De strategische positie kan worden gezien als een punt op een bol. Op een bol passen ontelbare punten, er zijn dus ook in principe ontelbare strategische posities denkbaar. 

Het middelpunt van de bol is de huidige positie. 

De lijn van van het middelpunt naar het gekozen punt op de bol is de globale weg die afgelegd moet worden, maar laat ook de tijdshorizon zien. 

Hoe verder weg in de tijd de strategische positie in de tijd gelegd wordt, hoe groter de bol en des te meer strategische posities ontstaan er.

Hoe groter deze tijdshorizon is, des te meer factoren er kunnen veranderen en dit verklaart dan ook het ontstaan van meer strategische positioneringen naarmate de tijdshorizon langer wordt.

2e Post

Waarom is het wenselijk om een strategische positie te bepalen, is een vraag die vaak gesteld wordt. 

Hierop is het antwoord een strategische positionering geeft alle business activiteiten richting. De strategische positie is het einddoel en de roadmap de weg er naar toe. Vergelijk het met een vakantiedoel en de reis er naar toe. Alle activiteiten kunnen met een strategische positionering meer gestructureerd plaatsvinden. Telkens kan dan de vraag gesteld worden: Draagt dit bij aan de realisatie van de strategische positionering. Is dit niet het geval, dan zal terdege moeten worden afgevraagd of deze activiteit uitgevoerd moet worden.

1ste Post

Op 24 december 2013 eerste opdracht uitgevoerd. Het betrof een beoordeling van de vertaling van de strategische positionering naar inbedding in de organisatiestructuur en daaraan gerelateerd Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden voor een organisatie uit het MBK.  


iemke.kuijper@overthehorizon.eu © Iemke Kuijper 2013 KVK nr 5952103; BTW nr NL062742693B01