Consultancy

Uitvoering

De uitvoering bestaat uit vier fasen. Waarbij elke fase wordt afgesloten met een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Na afsluiting van een fase is het aan de opdrachtgever om te bepalen of de volgende fase uitgevoerd gaat worden. Bij elke volgende fase wordt de betrokkenheid van de betreffende organisatie groter. Hiermee wordt geborgd dat het eigenaarschap van de verbeterslag ligt bij de betrokken organisatie.

Fase 1 Quick Scan

In deze fase zal OTH een quick scan van de organisatie maken naar aanleiding van het aangedragen probleemgebied. In deze quick scan wordt een analyse gemaakt van de Strategie, Organisatie, Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden (TBV) in relatie tot het probleemgebied.

Fase 2 In Depth Diagnosis

In deze fase zal OTH samen met het bedrijfsprojectteam op basis van de quick scan en de taakopdracht een in depth diagnose maken van de gebieden die als verbetergebieden zijn aangemerkt. In deze fase is het belangrijk dat OTH en het projectteam als één eenheid samenwerken aan de verbeterslag van de organisatie. Dit is de eerste stap in de overgang van het eigenaarschap van de verbeterslag van OTH naar de organisatie.

Fase 3 Implementatie

In deze fase begeleidt OTH de implementatie van de verbeterslagen, die door de eigen organisatie worden uitgevoerd. OTH stuurt bij waar nodig. Hierdoor wordt de finale stap gezet in de overgang van het eigenaarschap van de verbeterslag van OTH naar de organisatie.

Fase 4 Nazorg

In deze fase zal OTH een quick scan van de organisatie maken naar aanleiding van geïmplementeerde verbeterslagen. In deze quick scan wordt een analyse gemaakt van de aangepaste Strategie, Organisatie, Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden (TBV) om daarmee te zien of het beoogde resultaat bereikt is.

 

iemke.kuijper@overthehorizon.eu © Iemke Kuijper 2013 KVK nr 5952103; BTW nr NL062742693B01