Bedrijf


BusinessCardLogo

Visie

Het is de visie van OTH dat een organisatie in zijn geheel in balans moet zijn om effectief en efficiënt te kunnen functioneren. In de visie van OTH wordt de balans van een organisatie gevormd door de samenhang tussen Strategie, Organisatie, Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden en de personele invulling ervan.

Missie

Het is de missie van OTH om een bijdrage te leveren aan de balans van organisaties door het uitvoeren van een diagnose en indien noodzakelijk een bijdrage te leveren aan het bijstellen van de onderdelen van de organisatie balans en indien gewenst een personele bijdrage te leveren door tijdelijke inhuur.

Algemeen

Over The Horizon ondersteunt ondernemingen bij het inrichten van de organisatie structuur, het vastleggen van de strategie en het bepalen van de taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden. OTH beperkt haar ondersteuning tot de kleine en middel grote bedrijven. OTH onderkent hierbij twee specifieke onderdelen consultancy en support.

Markt

De markt voor consultancy is wereldwijd omvattend. Ook hier beperkt OTH zich tot het ontwikkelen van een niche waarin OTH zich kan manifesteren. Gezien de ervaringsopbouw beperkt OTH zich in eerste instantie tot het Engels- en Nederlandstalige werkgebied. Een dergelijk werkingsareaal beslaat nog een groot gebied. Een verdere beperking legt OTH zich op door zich in principe te concentreren op Nederlands- en het Vlaamstalig grondgebied. In dit gebied beperkt OTH zich tot de kleine- en middelgrote ondernemingen. Door haar gefaseerde benadering met afgebakende deelproducten kan OTH zich aanpassen aan de wensen van dergelijke ondernemingen.

 Consultancy

Consultancy richt zich specifiek op de vraag; zijn mijn bedrijfsonderdelen “fit for purpose”. Zij doet dit aan de hand van een quick scan gebaseerd op de organisatie structuur, strategie en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit quick scan resultaat kan leiden tot meerdere vervolg fasen. Op de pagina consultancy wordt dit proces nader uiteen gezet.

Support

Support bestaat uitsteuning aan een onderneming waarbij OTH zich richt op ondersteuning voor:

- Strategie ontwikkeling

- Organisatie structuur ontwikkeling

- Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden ontwikkeling

- Tijdelijke vervulling van een management functie

- Langdurige inhuur voor een management functie

Op pagina support wordt dit proces nader uiteen gezet.

 iemke.kuijper@overthehorizon.eu © Iemke Kuijper 2013 KVK nr 5952103; BTW nr NL062742693B01