Procedure

Tijdens een verkennend gesprek wordt het probleem samen met de klant besproken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald of Over The Horizon behulpzaam kan zijn of dat het probleem buiten het gebied van haar competenties ligt. Mocht dit laatste het geval zijn dan zal OTH aangeven dit zij niet de juiste kandidaat om van advies te dienen.

Dit verkennend gesprek is geheel kosteloos en zonder verplichtingen. 

Als het probleem binnen het competentie gebied van OTH valt, dan zal met de klant een vervolggesprek plaatsvinden om de opdracht te formuleren aan de hand waarvan OTH een inschatting zal maken van de benodigde uren voor het uitvoeren van de opdracht en de daarmee samenhangende kosten. 

Tijdens vervolgstappen zal OTH steeds een inschatting geven van de benodigde uren en de daarmee samenhangende kosten. Zo heeft de klant altijd inzicht in de gerelateerde kosten van de inhuur van OTH.

Op de site pagina contact kan u opnemen contact met OTH voor het verkennende gesprek.

iemke.kuijper@overthehorizon.eu © Iemke Kuijper 2013 KVK nr 5952103; BTW nr NL062742693B01