Support

Ondersteuning

De ondersteuning bestaat uit het beoordelen van de door de klant organisatie voorgestelde aanpassingen aan de strategie, organisatie structuur en taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

Dit vindt plaats door het stellen van  de “waarom” vraag. Hiermee wordt  “stovepiping” voorkomen. Het credo "vreemde ogen" dwingen is hier van toepassing.


Inhuur

In een gesprek wordt samen met de klant gekeken of OTH de juiste expertise heeft om de gevraagde management functie te vervullen. Indien dit het geval is, wordt in samenspraak, de procedure gevolgd zoals als die is aangegeven op de pagina procedure.  Onder tijdelijk inhuur verstaat OTH een periode van 3 maanden of minder. Onder langdurige inhuur verstaat OTH een periode van meer dan 3 maanden.iemke.kuijper@overthehorizon.eu © Iemke Kuijper 2013 KVK nr 5952103; BTW nr NL062742693B01